Badania odbiorcze urządzeń transportu bliskiego

Zgodnie z ustawą, dozór techniczny dotyczy maszyn, które w trakcie eksploatacji mogą tworzyć zagrożenie dla otoczenia. Wśród nich znajdują się maszyny, dzięki którym można zapewnić transport ładunków lub osób na ograniczoną odległość, zarówno w poziomie jak i w pionie. Dotyczy również takich maszyn, w których wnętrzu znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem innym niż atmosferyczne. Po zakupie, przed przystąpieniem do eksploatacji, należy poddać je badaniom odbiorczym UTB. Przepis dotyczy zarówno maszyn krajowych, jak i sprowadzonych z zagranicy.

Czym są badania odbiorcze urządzeń transportu bliskiego?

Będąc w posiadaniu maszyny, która wymaga takich badań, w pierwszej kolejności należy wypełnić odpowiedni wniosek w Urzędzie Dozoru Technicznego i zaopatrzyć się w odpowiednią dokumentację. Gdy wszystkie sprawy formalne zostaną dopełnione, odbywa się badanie odbiorcze urządzeń transportu bliskiego krajowych i zagranicznych.

Bardzo ważne, by urządzenie było wcześniej odpowiednio przygotowane. Musi być w pełni sprawne i zgodne z dokumentacją. Ponadto, specjalista przeprowadzający test musi mieć zapewnioną możliwość bezpiecznej pracy oraz udostępnione niezbędne narzędzia.

Istotną częścią badania odbiorczego maszyn transportu bliskiego UTB są próby techniczne. Przeprowadza się je w obecności inspektora UDT. Sprawdza się np. mechanizm jazdy lub działanie maszyny pod obciążeniem. Na tej podstawie sporządzany jest protokół.

W przypadku, gdy maszyna pozytywnie przejdzie test, otrzyma decyzję zezwalającej na jej eksploatację.

Celem testów jest stwierdzenie czy urządzenie jest zgodne z opisem znajdującym się w dokumentacji oraz sprawdzenie, czy wszystkie instalacje zostały zamontowane poprawnie i zgodnie z przepisami. Istotne jest także określenie czy wszystkie instrukcje i ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu są widoczne i czytelne, a także sprawdzenie czy maszyna może być bezpiecznie wykorzystywana.

Badania odbiorcze UTB - co warto wiedzieć?

Decyzja umożliwiająca eksploatację maszyny jest przypisana do właściciela, nie do niej samej. W efekcie, gdy właściciel się zmieni, konieczne jest ponowne przeprowadzenie badań. Przepisy dotyczą maszyn krajowych, jak i z zagranicy.

Kontakt

Domaszowska 115
25-420 Kielce
+48 519 432 295
+48 535 155 359
masterkran@wp.pl
Pracujemy 8:00-18:00
NIP 6572947353